Welkom

Welkom op het forum van Voetbal.nl. Dé plek om mee te praten over alles wat met voetbal te maken heeft.
 
Iedereen die een account heeft bij Voetbal.nl kan meedoen in dit forum. Om het leuk te houden zijn er wel een paar regels waar we je aan vragen te houden.
Eigenlijk is dat samen te vatten in één regel: doe normaal.
Houd normale omgangregels in acht. Dus van scheldpartijen, discrimerende opmerkingen en andersoortige beledigingen zijn we hier niet gediend.
Gebruik dit forum ook niet om commerciële boodschappen (spam) te plaatsen. 
 
Wil je uitgebreid lezen wat wel en niet mag op Voetbal.nl  lees dan de huisregels en de gebruikersvoorwaarden.

Veel plezier op dit forum!